Min2
 “De jury waardeert de toekomstgerichtheid”

Wonen en zorg

Stichting Villa is genomineerd voor de Zilveren Woonladder 2009.
Website ministerie VROM:
“De Zilveren Woonladder is een prijs van de ministeries VROM en VWS voor goede initiatieven voor de ‘onderkant van de woningmarkt’. De prijs is dit jaar voor de vierde maal uitgereikt en heeft als thema participatie van bewoners.

De drie genomineerde projecten geven volgens de jury samen het goede voorbeeld voor hoe participatie van bewoners (JES), omwonenden (Nieuwe Nachtegaal) en betrokkenen (De Villa) effectief kan worden vormgegeven.

Het Woonproject Villa is een woongroep met woonvoorzieningen en zelfstandige appartementen voor jongeren met verschillende handicaps.
De jury waardeert de toekomstgerichtheid van het project. Ouders van gehandicapte kinderen nemen alvast het initiatief voor het realiseren van een woonvoorziening voor als hun kinderen in de toekomst het huis uitgaan. De jury is gecharmeerd van het ontwerp, de regie die de ouders hebben getoond in het zoeken en vinden van partners en van de integratie van het project in de stedelijke omgeving.”

Zorgboerderij Yovel te Mastenbroek: verbouwing oude boerderij: zie Particuliere woningen -Verbouwingen.

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl