Min2
 “Avotuurlijk waterwonen?
Natuurlijk in de stad!”

Wonen en recreëren

Prijsvraag Drijvend autarkisch wonen, Stadsdeel Oost Watergraafsmeer Amsterdam. Tweede prijs BeauTark.

Avontuurlijk waterwonen? Natuurlijk in de stad! Dit ontwerp promoot comfortabel leven, met een positieve bijdrage aan het milieu in een zo interessant mogelijke, esthetische samenhang.
Karakteristiek aan deze woning is dat de boven- en benedenverdieping ten opzichte van elkaar verschoven zijn. De plattegrond is logisch en toch spannend: Je woont op, in en boven het water. Ook karakteristiek is het helofytenfilter, in de vorm van een erker: vanuit de woonkamer kijk je door riet en bloemen over het water.
Kan het avontuurlijker? Ja! Bij het uiterlijk en innerlijk is het begrip dazzle toegepast: natuurlijke patronen die opgaan in hun omgeving. De rondhouten draagconstructie en de met mossen begroeide gevelbekleding springen in het oog. Op de romp leven driehoeksmosselen.
Deze waterwoning zorgt voor biodiversiteit. Low tech-oplossingen, high tech-ontwikkeld, zorgen voor een eenvoudige technisch bouwkundige basis.
Natuurlijke afbouwmaterialen, stabiele klimaatbehandeling; ze zorgen voor een leefbaar binnenmilieu.

Oordeel van de jury:
Een goed gemotiveerde inzending op het gebied van C2C. De alternatieven zijn goed afgewogen. De betonbak van Hycrete is een goede vondst voor de drijfconstructie, inclusief de driehoeksmosselen op de buitenwand. Het beton zelf blijft alleen te downcyclen. Er is een goed onderscheid gemaakt tussen de twee kringlopen. De inzet van een beperkte klimaatschil is lovenswaardig.
Een boeiend en gedurfd ontwerp met de groene gevelpanelen en de Sunclyde panelen als blikvanger, waarin de techniek aanschouwelijk is gemaakt. Een ruim voldoende onderbouwing met een realistische aanpak. Het is een innovatief concept met de keuze van genoemde panelen, de inzet van PCM en een Stirlingmotor...

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl