Min2

Min2 bouw-kunst

Het architectenbureau

Min2 bouw-kunst is een innovatief architectenbureau.
De combinatie van architectuur en kunst –co design – resulteert in expressieve en duurzaam verantwoorde gebouwen en projecten, specifiek voor de opgave en herkenbaar als Min2. Min2 is een ervaren architectenbureau en wordt geleid sinds 1984 door ir. Maarten Min, architect BNA en partner Jetty Min- Kauffmann, ontwerper/beeldend kunstenaar.

Organisatie

Min2 bouw-kunst BV is onderdeel van een Holdingstructuur:

organisatieschema Min2

Netwerkbureau

Maarten en Jetty Min werken als ontwerpeenheid in het bureau en initiëren nieuwe initiatieven. In de loop van de jaren heeft de Min2 organisatie vele werkvormen gekend. Het aantal medewerkers varieerde van 2 tot 16 personen. Vanaf de 90-er jaren heeft Min2 gekozen met vaste partners te werken in een netwerksituatie. De keuze hiervoor was om een flexibel ontwerpbureau te kunnen blijven.
Door gebruik te maken van ieders specialisaties werd de effectiviteit verhoogd en kon het bureau snel schakelen. Tevens werd per opgave het team geformeerd, hierdoor werd een maximale ondersteuning verkregen.
De relaties en de uitgangspunten zijn versterkt en uitgebreid sinds de nieuwe realiteit in de bouw.

Co-creatie

Min2 participeert in consortia en samenwerkingsverbanden o.a. in de woningbouw met M.E.G.H. (Mijn eigen gerijde Woning) met Bot BouwGroep, DBM (Design Build Maintain) met Grontmij Alkmaar.
CPO-BT (Collectief Opdrachtgeverschap Bedrijven Terreinen) in Lelystad en adviseert CPO-NH voor groepen particuliere initiatiefnemers. De ontwerpgroep voor de prijswinnende drijvende woning Beautark en de ontwikkelingen in de recreatie zoals Justerland en 11-Stedenland en in stedenbouwkundige herinrichtingsplannen met Proplan, Heerenveen.

Beverwijk Beverwijk het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen het nieuwe bouwen

teamwork

Kwaliteiten en werkzaamheden

De kwaliteiten van Min2 zijn: gepassioneerd, kwaliteitsniveau, ervaren, innovatief en oplossingsgericht.
Het bureau wordt gevormd door onafhankelijke, creatieve en realistische denkers, die ca. 350 zeer diverse projecten uitgevoerd hebben en in totaliteit meer dan 870 studies verricht hebben. Volgens opdrachtgevers heeft Min2 de kwaliteit om het uiterste uit een plan te halen en daardoor meerwaarde te creëren. Min2 is betrokken bij de projecten tot en met de bouw en vaak nog lang daarna.

Min 2 bouw-kunst is aangesloten bij de branchevereniging BNA. De DNR- standaard taakbeschrijving 2009 wordt gebruikt als handleiding. Min2 werkt volgens de algemene voorwaarden van de DNR 2011. Volg links BNA en DNR

Min2 bouw-kunst heeft ervaring in 3D tekenen en kan in een BIM omgeving werken. Min2 medewerkers en partners werken met de volgende programma’s: Revit, Vector Works, BIM, Autocad, Indesign, Photoshop, Illustrator, SketchUp, enz.
De werkzaamheden van Min 2 omvatten een aantal terreinen op architectuurgebied: Het verrichten van studies naar situatie en mogelijkheden zoals hergebruik, ontwerpen en realiseren van inbrei-locaties. Er is veel ervaring in het bouwen in bestaand situaties, hergebruik en herdefiniëring van gebieden en gebouwen zowel woningbouw, woon/zorgcombinaties, utiliteit en kantorenbouw. Tevens met de bouw van particuliere woonhuizen.
Toch wil Min 2 zich niet vastleggen en is bezig met projecten van allerlei aard in de gebouwde omgeving.

Specialisaties

Min2 denkt mee met diverse studies en initiatieven voor hergebruik van gebouwen/kantoren en gebieden waar nieuwe energie en leven ingeblazen moet worden met kleine en grootschalige ingrepen, bijvoorbeeld In Friesland en Noordoostpolder en in Noord Holland.
Zie tevens de getekende symbolen onderaan de Homepage: Duurzame projecten, Duinwoning Jetty en Maarten Min,Loft- en objectgebouwen, Zorggerelateerd wonen, Droomhuizen, Comakerschap in woningbouw, Innovaties en productontwikkelingen, Renovatieprojecten, Kantoren en het nieuwe werken, Stedenbouwkundige studies.

Advisering

Zowel aan gemeentes, ontwikkelaars en ondernemers, als particulieren en CPO groepen. Zie ook Stichting Ervolutie op de pagina ATLJ Min2.

ATLJ Min2

In het creatieve laboratorium ontwikkelen Jetty en Maarten Min vanuit eigen inspiratiebronnen een veelheid aan ideeën. Blijken deze levensvatbaar dan worden ze verder uitgewerkt vaak in samenwerking met anderen.
Ook inspirerende initiatieven van derden worden omarmd.
Zie ATLJ Min2.

ATLJ

Geschiedenis en CV

Downloaden

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl