Min2
 “Het dorpshart nieuw leven ingeblazen.”

Combinatiegebouwen

“Dat nu is De Rustende Jager; een etablissement met een rijke en bewogen geschiedenis dat de afgelopen maanden een indrukwekkende metamorfose heeft ondergaan. De Rustende Jager werd in de vorige eeuw van eenvoudige herberg tot trefpunt van vele belangrijke gebeurtenissen van de Bergense gemeenschap...
Nu is die historische plek opnieuw ingevuld met een complex van bouwwerken ontworpen door een Bergense architect. Het verleent onderdak aan verschillende functies: wonen, winkelen en recreĆ«ren. Daarmee wordt het dorpshart nieuw leven ingeblazen..”

postbus 246
1860 AE Bergen
Hoflaan 1
1861 CP Bergen
t (072) 582 10 70
f (072) 582 10 79
min2@min2.nl